Zdjęcia z pogrzebu św.p. Mamy naszego Ks. Wikariusza

Świecie, 21.VII.2010 r.

/zdj.01

 

/zdj.02

 

/zdj.03

 

/zdj.04

 

/zdj.05

 

/zdj.06

 

/zdj.07

v v v

 

/zdj.08

v v v

 

/zdj.09

 

/zdj.10

 

/zdj.11

 

/zdj.12

 

/zdj.13

 

/zdj.14

 

/zdj.15

 

/zdj.16

 

/zdj.17

 

/zdj.18

 

/zdj.19

 

/zdj.20

 

/zdj.21

 

/zdj.22

 

/zdj.23

 

/zdj.24

 

/zdj.25

 

/zdj.26

 

/zdj.27