O Duchu Świętym - Jacek Salij OP (dominikanin)

(Jeden z moich mistrzów duchowych z czasów młodości:Jacek Salij OP - prawdziwy, precyzyjny i mądry Bożą mądrością -M.K.)

   
 

MISTERIUM EUCHARYSTII
W ŻYCIU OSÓB KONSEKROWANYCH
materiały z Sympozjum


O. Jacek Salij OP

 

Duch Święty jako Mistrz wewnętrzny

 

1. Chrystus namaszczony Duchem Świętym?

Zacznijmy od przypomnienia, że to wszystko, czego dokonał Jezus Chrystus, stało się w Duchu Świętym. W ogóle sam wyraz Chrystus jest przepełniony Duchem Świętym, znaczy bowiem: Namaszczony, Pomazaniec. Jezus jest Chrystusem, czyli Namaszczonym Duchem Świętym - jak zapowiadało odnoszące się do Niego proroctwo (Iz 61,1; por. Łk 4,18). Spróbujmy wniknąć, co to znaczy, że jest On Namaszczony Duchem Świętym (por. Dz 10,38). Otóż znaczy to, że stał się On człowiekiem i przeszedł przez swoje ludzkie życie cały wypełniony Duchem Świętym, czyli tą samą nieskończoną boską Miłością, którą jest On jako Syn Boży zjednoczony ze swoim Przedwiecznym Ojcem.
Nowy Testament starannie podkreśla obecność Ducha Świętego w całym dziele Jezusa Chrystusa, we wszystkich jego najistotniejszych momentach. Począwszy od tego, że w Duchu Świętym dokonało się Jego ludzkie poczęcie: "Józefie, synu Dawida - czytamy w Ewangelii Mateusza - nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest To, co się w Niej poczęło" (Mt 1,20). "Duch Święty zstąpi na Ciebie - mówi w Ewangelii Łukasza Anioł do Maryi - i moc Najwyższego Cię osłoni" (Łk 1,35). Mówiąc inaczej: staniesz się przybytkiem Przymierza, namiotem Ducha Świętego, miejscem szczególnej obecności zbawiającego Boga.

W Duchu Świętym rozpoczyna Jezus swoją publiczną działalność. Wszystkie cztery Ewangelie podkreślają obecność Ducha Świętego podczas chrztu Jezusa w Jordanie (np. Łk 3,22), jest ona podkreślona również w późniejszych działaniach Jezusa (Łk 3,16; 4,1.14.18; 10,21). Co więcej, w Duchu Świętym przeszedł Jezus przez krzyż i swoją świętą mękę: "przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę" (Hbr 9,14).

Również mocą Ducha Świętego dokonało się Jego zmartwychwstanie. Tutaj może warto pamiętać, że Nowy Testament używa wszystkich trzech formuł, zarówno tej, że Ojciec Go wskrzesił (Dz 2,24.32, itd.), jak i tej, że Pan Jezus zmartwychwstał własną mocą (J 10,18), jak wreszcie tej, że zmartwychwstał On mocą Ducha Świętego: "Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia w Duchu" (1 P 3,18).

To jest niezwykle ważne uświadomić sobie, że cała ziemska droga Jezusa - od samego poczęcia aż po zmartwychwstanie - dokonała się w Duchu Świętym. Że Jezus całe dzieło naszego zbawienia wypełnił w tej samej nieskończonej i osobowej Miłości, którą jako Syn Boży złączony jest z Przedwiecznym Ojcem. Że dzieło naszego zbawienia dokonało się wewnątrz tej Miłości przedwiecznej, którą Bóg umiłował całe swoje stworzenie, a zwłaszcza stworzenia rozumne.

 

czytaj całość >>>