Katechezy - ABC Biblii

Chcemy przez te katechezy zachęcić ludzi do czytania,
potem także do studiowania Pisma świętego
a przez to, zgodnie z mottem naszej strony (patrz górny banner),
przybliżyć ich do Chrystusa.

Część I

Wiarogodność i natchnienie Biblii.

 Cz.1A  - sobota 6 czerwca 2009 r.

Wiarogodność Biblii.
JP II o Piśmie św. w Pelplinie
(dokładnie 10 lat temu ! - 06.061999 r.)

 AUDIO MP3 sobota 6 czerwca 2009 r.

----------------------------------------------------------------------------

Cz.1B - sobota 4 lipca 2009 r.

Wiarogodność (przypomnienie) i natchnienie Biblii.

AUDIO MP3 sobota 4 lipca 2009 r.

====================================================