NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

 

W owym dniu żydowskiej Pięćdziesiątnicy roku 30 uczniowie Jezusa zebrali się potajemnie na modlitwę. Ich nadzieja oparta na Zmartwychwstaniu jest bardzo chwiejna, bowiem z ludzkiego punktu widzenia ponieśli klęskę: Ten, na którego wszystko postawili, został w sposób upokarzający wydany na śmierć. Lecz oto nagle ich obawy zmiata potężny podmuch, który ogarnia wieczernik, a ich wiarę odnawiają języki ognia, które na nich zstępują. I od razu widzimy naszych apostołów, jak wychodzą na plac publiczny, zapchany tłumem ludzi, by głosić we wszystkich językach Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, wzywać do nawrócenia i do chrztu, a nawet uzdrawiać chorych!

W ten sposób Duch Święty dał początek Kościołowi.

Czytając ten opis, może bylibyśmy skłonni uznać go za udziwnioną legendę…, gdyby w środku XX wieku, przepełnionego materializmem i agnostycyzmem, nie pojawiło się naszym oczom podobne zjawisko! Tysiące osób na całej powierzchni ziemi zostały całkowicie przemienione, ogarnięte intensywną radością wewnętrzną i umocnione wiarą, która góry przenosi. Ludzie ci, o których się mówi, że doznali wylania się Ducha, poczęli się modlić i dziękować Bogu całymi godzinami, czasami pomrukując słowa niezrozumiałeale wzniosłe (nazywa się to mówieniem językami albo glossolaliami), kosztować Pisma jak najsłodszego miodu. Wyszli na plac publiczny, by głosić Jezusa Chrystusa w porę czy nie w porę, a także uzdrawiać chorych.

Niektórzy z nich, pociągnięci potrzebą życia w zdecydowanej miłości braterskiej, zebrali się we wspólnoty, odtwarzając tym sposobem opis z Dziejów Apostolskich (4,32): Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Tak oto zrodziła się Odnowa Charyzmatyczna (dalej: OCh), zwana także Nową Pięćdziesiątnicą.

Początki Odnowy Charyzmatycznej

Katolicy zazwyczaj widzą powstanie OCh w roku 1967 w Stanach Zjednoczonych. Na terenie trzech kampusów uniwersyteckich (Matki Boskiej w South Bend, Duquesnes w Pittsburgu i w uniwersytecie państwowym stanu Michigan) katoliccy studenci (Patti Gallagher, Kevin i Dorothy Ranaghan, Ralph Martin, Gerry Rauch, Steve Clark…) oraz kilku profesorów teologii, natchnieni przez cursillos (ćwiczenia duchowne dla świeckich, które wywarły wielki wpływ na cały kontynent), modlili się żarliwie o odnowienie wiary. Zostali wysłuchani w sposób nieoczekiwany: modlący się wraz z nimi zielonoświątkowcy włożyli na nich ręce i zstąpił na nich Duch Święty. Niebawem na wszystkich trzech kampusach dziesiątki i setki studentów przyłączało się do ich grupy modlitewnej raz w tygodniu, pojawiły się też liczne nawrócenia.

W dwa lub w trzy lata później studenci ci, katolicy i protestanci, w przekonaniu, iż muszą odtąd całe życie poświęcić Panu, zdecydowali oddać się realnie jedni drugim, a jako cały zespół - Bogu. W ten właśnie sposób zrodziły się pierwsze wielkie wspólnoty przymierza amerykańskiego, w tym słynna grupa Word of God - Słowo Boga w Ann Arbor (Michigan).

 

Czytaj więcej >>>