Ruchy i stowarzyszenia katolickie w Polsce

Data publikacji: 26 maja 2006 Źródło: serwis internetowy 
Katolickiej Agencji Informacyjnej (www.ekai.pl)


W Polsce działa ponad 150 ruchów i stowarzyszeo katolików świeckich, zrzeszających ok. 2 mln wier-nych. Są wśród nich wspólnoty o ponad tysiącletniej historii oraz takie, które powstały kilkanaście lat temu. Ruchy i stowarzyszenia laikatu włączają się w misję Kościoła, kształtując go w duchu Soboru Watykaoskiego II.


Do najliczniejszych ruchów należą: Ruch Światło-Życie (ok. 100 tys. członków), Droga Neokatechumenalna (ok. 40 tys. członków), Akcja Katolicka (ok. 32 tys. członków), Ruch „Wiara i Światło” (ok. 30 tys. członków), Odnowa w Duchu Świętym (ok. 25 tys. członków), Ruch Rodzin Nazaretańskich (ok. 15 tys. członków). Ponadto ok. miliona osób jest czcicielami Miłosierdzia Bożego, pół miliona jest czcicielami Szkaplerza Świętego, kilkadziesiąt tysięcy należy do Grup Modlitewnych o. Pio.

Działające w Polsce ruchy i stowarzyszenia współpracują ze sobą w ramach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), której przewodniczy jezuita o. Adam Schulz.

Najmłodsi stażem w tej radzie są: Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych, Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska oraz wspierające rolników Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, którego prezesem jest minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
--- http://www.ee.pw.edu.pl/~szewczyk/droga/