Pomoc w budowaniu indywidualnej więzi człowieka z Bogiem

Od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku założyciele naszej Wspólnoty BETLEJEM zajmują się
zachęcaniem ludzi do rozwoju duchowego przez indywidualną więź z Bogiem.

Najpierw u Ojców Dominikanów w Gdańsku, potem w parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie,
następnie w parafii Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie (tam gdzie był Jan Paweł II w 1987 roku)
prowadziliśmy katechezy wprowadzające w samodzielną lekturę Pisma świętego i indywidualną modlitwę.

Od dwudziestu lat czynimy to z Bożą pomocą i powodzeniem na terenie Kaszub.

Dlatego cieszy nas niepomiernie, że w programie duszpasterskim Komisji Episkopatu Polski
sprawy, które w naszej działalności na rzecz społeczności wiernych naszego Kościoła stały zawsze na czele,
stały się teraz priorytetami programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce
na najbliższe lata.

To ważne wsparcie dla grup modlitewnych, wspólnot i ruchów w Kościele. To co one robią nieustannie
nie jest tylko dla ich własnego dobra - lecz służy wzrostowi duchowemu całego Kościoła.

Podkreślamy to dlatego, że działalność apostolska i ewangelizacyjna ludzi świeckich w Kościele
ciągle jest traktowana jako pewnego rodzaju egzotyka a nie normalna droga.
My, ludzie świeccy, jesteśmy TAK SAMO JAK KSIĘŻA, odpowiedzialni przed Bogiem
za świadczenie o Chrystusie słowem i życiem.

Omówienie spotkania Komisji  Duszpasterstwa Konf. Episkopatu Polski