Ewangelia na Niedzielę 2.X.2011 Nr 117

XXVII niedziela zwykła

(Mt 21,33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Niezwykła historia, którą opowiada Jezus niesie przesłanie również i dla nas.

Jakie przesłanie ?

Winnica jest w Piśmie św obrazem więzi Boga z człowiekiem a właściwie z jego wybranym ludem.

I tak jak w tej przypowieści tak i "w realu" - Izrael, Jego lud wybrany zrywa tę więź. Nie tylko nie chce pozytywnie odpowiedzieć na Boże wezwanie ale wręcz zrywa te relację.

(Czy ja robię tak samo ? Czy ty robisz tak samo ?)

A co, gdy Bóg posyła swego Syna ?

Czy przyjmuję go z otwartymi ramionami, z otwartym sercem ?

Czy jednak Go odtrącam (= zabijam...) ?

Bóg uczynił Jezusa kimś najważniejszym w Bożej budowli ("głowicą węgła" = ostatnim, najwyższym kamieniem, spinającym całą budowlę).

Czy dla mnie On (Jezus) też jest najważniejszy (spina konstrukcje mojego życia) ?

Panie, pomóż mi by tak się stało, by tak było ?

 

Z Bogiem

Wasz Michael

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Źródło ilustracji:parafia-bolechowo.pl