Jan Paweł II - Dzień Papieski

Strona o Janie Pawle II:

papiez.polska.pl

Dzięki Ci, Panie za doświadczenie spotkania z tym świadkiem wiary!

Pokolenie JPII ? Chcesz do niego należeć?

Codziennie módl się i głoś sobą Ewangelię.