Wspomnienie św. Hieronima

Dzisiaj, 30 września, mamy w KK

Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

(obszerny artykuł o  życiu i pracy św. Hieronima znajduje się w Wikipedii)

Kto nie zna Pisma św. nie zna Chrystusa

Te mocne słowa św. Hieronima sprzed 1.600 lat nie są tylko reliktem patrystyki
(nauczania Ojców Kościoła z pierwszych wieków KK), przypomniał o tym też Sobór Watykański II
kilkadziesiąt lat temu.

 

Kościół ostatnio zachęca do lektury (lektury w duchu modlitewnym) Biblii:

List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2011

(o codziennej lekturze modlitewnej Pisma św.)

oraz np.:

Abp Michalik w wystąpieniu otwierającym obrady
355. zebrania plenarnego Episkopatu (czerwiec 2011)
zaapelował o większe „ubiblijnienie” całego duszpasterstwa w Polsce,
które winno być inspirowane wiarą zakorzenioną w Piśmie Świętym.

Przypomniał, że w ostatni Wielki Czwartek biskupi w liście skierowanym do polskich księży
zwrócili uwagę na rolę Pisma Świętego w życiu kapłana. Skierowali do nich wezwanie,
aby systematycznie czytali Pismo Święte i aby słuchali zawartego w nim Słowa Bożego.

Te słowa wierni świeccy powinni też odnieść do siebie, a duszpasterze zachęcać ich do systemtatycznej lektury Biblii.

 

Przypomnijmy też na koniec, że
o ważności czytania i studiowania Pisma św.
przez wiernych mówił też Jan Paweł II
"u nas", czyli w Pelplinie, w 1999 roku.

 

ps. Życzymy zaprzyjaźnionej z nami Wspólnocie św. Hieronima z Gdyni
Błogosławieństwa Bożego i owoców wiary w coraz lepszym poznawaniu Biblii - Listu Boga do nas.

 

Michael