Słownik teologii biblijnej Xavier Léon-Dufoura

Chcesz studiować Biblię i przy tym nie zbłądzić? MUSISZ mieć tę książkę !

 

Obszerny, oparty na najnowszych podstawach naukowych biblistyki słownik teologii biblijnej. W odpowiednich hasłach autor przedstawia jaka treść teologiczna zawiera się w objawionym Słowie Bożym.

Jedność Biblii, stanowiąc jedną z głównych prawd wiary, znajduje swe potwierdzenie na bardzo konkretnej płaszczyźnie języka. Równocześnie jednak nietrudno stwierdzić, że ta jedność z istoty swej ma charakter teologiczny. I ta k właśnie zrodził się ostateczny tytuł tej publikacji: Słownik teologii biblijnej.

 

(zresztą sama księgarnia Pallottinum warta, by ją odwiedzić)