Słownik Nowego Testamentu

 

Słownik zawiera objaśnienia po­nad 1000 terminów greckich wy­stępujących w Nowym Testamencie
z zakresu historii, geografii, ar­cheologii, krytyki literackiej i teo­logii.

Poprzedza go obszerne wpro­wadzenie dotyczące ówczesnych realiów
(m.in. ziemia i ludzie, dziedzictwo kulturowe, prawo, wiara Izraela).

 

LINK

/Nie polecamy innych publikacji z tego sklepu, bo ich nie znamy/