ABORCJA z pomocą kwasu solnego?

Tym razem, mimo premedytacji matki i kliniki aborcyjnej nie udało się!


Gianna Jessen

Dziewczynka, mimo wstrzyknięcia do macicy matki roztworu soli, nie tylko przeżyła
ale z mocą świadczy o Jezusie Chrystusie i mocy Bożej:

/świadectwo nie mówi tylko o cudownym przeżyciu aborcji
ale zawiera - b. aktualne
również w Polsce - uwagi o miejscu Jezusa Chrystusa
w życiu publicznym, w relacjach między ludźmi/

Część 1.
Część 2.